Vandali uništili zasade maslina kompanije “ 13. Jul – Plantaže”

Kompanija “13. Jul –Plantaže” prethodnih dana suočila se sa slučajem vandalskog uništavanja mladog zasada maslina na Ćemovskom polju. Naime, na potezu piste između posljednje kapije kompleksa naših vinograda i vinskog podruma Šipčanik, južni dio prema trafostanici, vandali su prethodnih dana uništili 12 mladih stabala maslina. Riječ je o maslinama intezivnog uzgoja u fazi rodnosti, u koje je uložen veliki rad i trud naših zaposlenih. Kao što se može vidjeti na fotografijama u prilogu, na 12 stabala mladih maslina pokidane su i polomljene grane, sa očiglednom namjerom da se nanese šteta.

Međutim, ovo nije prvi slučaj da je imovina kompanije “13. Jul-Plantaže” na meti vandala. Osim ovog slučaja uništavanja zasada maslina, u prethodna dva mjeseca, u dva naleta je uništena naša kancelarija na lokaciji Bunar 22 (Šipčanik mladi zasad), kada su nepoznata lica polomila stakla na prozorima i vratima objekta, a kompletnu unutrašnjost kancelarije uništili. Ne želeći da stvaramo tenzije, posmatrajući ovo kao pojedinačni slučaj za koji smo smatrali da se neće ponavljati, po ovom pitanju, do sada, nijesmo intervenisali. Takođe,  nedavno su i na našem crpnom postojenju ( Bunar 18)  izuzetno velike vrijednosti izlomljena stakla, čime je ,takođe, pričinjena određena materijalna šteta.

Kako se neprimjereno ophođenje prema našoj imovini, u posljednje vrijeme, u kontinuitetu ponavlja, naša je dužnost da o tome obavijestimo nadležne organe i upoznamo crnogorsku  javnost sa ovim pojavama.

Ovom prilikom, želimo da ukažemo i skrenemo pažnju na sve češću pojavu neprimjerenog i nesavjesnog odlaganja komunalnog otpada oko naših objekata na Ćemovskom polju. 

Cijeli pojas oko bivše avio piste na Ćemovskom polju je prostor koji kompanija “ 13. Jul – Plantaže” redovno čisti i odražava. Osim o maslinama, na tom potezu, posebno se vodi računa o  održavanju travnjaka i zelene površine, imajući u vidu da je taj prostor dio turističke ponude naše kompanije i da tim putem prolazi najveći broj turista prilikom posjete našem vinogradu i vinskom podrumu Šipčanik. U posljednje vrijeme, na istom pojasu na kojem su uništena stabla maslina, svjedočimo situacijama da je pista prekrivena staklom razbijenih flaša, kao i da se komunalni otpad neprimjreneo odlaže i dolazi do stvaranja deponije na mjestu koje za to nije predviđeno. U prethodnom periodu, u nekoliko navrata, angažovali smo i platili usluge  komunalne službe Glavnog grada da očiste ovaj pojas .

Kao još jedan od slučaja nesavjesnog odlaganja komunalnog otpada na Ćemovskom polju, iz okolnih naselja, navodimo primjer našeg  objekta Bunar 7 (Karabuško polje) koji je nedavno renoviran. U procesu renoviranja oko objekta smo podigli živu ogradu i napravili mali hortikulturni prostor kako bi isti oplemenili. Za potrebe odalganja otpada komunalne službe su izvan našeg objekta  postavile odgovarajuće kontejnere. Međutim, često smo u prilici da vidimo da se otpad ne odlaže  na prostoru koji je predviđen za tu namjenu, već oko kontejnera pa i na kapiju našeg ekonomskog dvorišta Bunar 7, tako da se u pojedinim slučajevima onemogućava ulaz u objekat. U prilogu su i fotogafije neprimjenog odlaganja komunlanog otpada na lokaciji Bunar 7 ( Karabško polje).

Nadamo se da će nadležne službe i organi preduzeti odgovarajuće mjere kako bi stali na put neprimjerenom ophođenju prema imovini naše kompanije, kao i da će komunalne inspekcijske službe preduzeti aktivnsoti iz svoje nadležnosti kako bi spriječili odlaganje otpada na površinama koje za to nijesu predviđene.