Informacije o tačnim rezultatima glasanja o pojedinačnim odlukama na XIX redovnoj sjednici skupštine akcionara

Na osnovučlana 143 stav 3 Zakona o privrednimdruštvima (Službeni list CG”, br. 65/2020 od 3.7.2020. godine, a stupio je nasnagu 11.7.2020), “13. Jul- Plantaže”a.d. Podgorica, objavljuje

Redovna Skupština akcionara  “13. Jul- Plantaže” a.d. Podgorica, održana je, u skladu sa utvrđenim I objavljenim dnevnim redom,  dana 25.09.2020.godine u prostorijama “13 Jul-Plantaže« a.d. Podgorica u Vinskom podrumu “Šipčanik” u Podgorici, sa početkom rada u 11,00 časova.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, kao i dostavljenim prijedlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, kako slijedi:

TAČKA 1: Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju za 2019.godinu

ZA: 119.616.130 – 93,99%

PROTIV: 5.507.625 – 4,33%

NIJE GLASAO:  2.142.853 – 1,68%

UKUPNO: 127.266.608 – 100,00%

TAČKA 2:Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019.godinu

ZA: 124.138.071 – 97,54%

PROTIV: 2.400.068  – 1,89%

NIJE GLASAO:  728.469 – 0,57%

UKUPNO: 127.266.608 – 100,00%

TAČKA 3: Izbor i imenovanje reevizora za 2020.godinu

ZA: 119.616.928 – 93,99%

PROTIV: 6.916.211 – 5,43%

NIJE GLASAO:  728.469 – 0,57%

UKUPNO: 127.266.608 – 100,00%

TAČKA 4:Donošenje odluke o usvajanju Statuta

ZA: 121.362.492 – 93,36%

PROTIV: 5.175.647 – 4,07%

NIJE GLASAO:  728.469 – 0,57%

UKUPNO: 127.266.608 – 100,00%

TAČKA 5:Donošenje odluke u utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora

ZA: 121.030.514 – 95,10%

PROTIV: 5.507.625 – 4,33%

NIJE GLASAO:  728.469 – 0,57%

UKUPNO: 127.266.608 – 100,00%

TAČKA 6:Razrešenje članova Odbora direktora

ZA: 126.538.139 – 100%

PROTIV:0 – 0%

NIJE GLASAO:0 – 0%

UKUPNO: 126.538.139 – 100,00%

TAČKA 7:Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

          Ime kandidata                    Ukupno glasova                                Procenat:

  1. Božo Mihailović                  202,466,046                                     17.86%
  2. Dušan Perović                    154,870,260                                     13.66%
  3. Đorđije Rajković                 159,990,082                                     14.11%
  4. Boban Melović                      80,166,744                                       7.07%
  5. Veselin Orlandić                    34,045,000                                       3.00%
  6. Sead Šehman                     137,652,327                                     12.14%
  7. Nikola Perišić                      159,545,839                                     14.07%
  8. Vladislav Dulović                100,045,000                                       8.82%
  9. Zoran Senić                        105,045,000                                      9.26%

UKUPNO:                                       1,133,826,298                                   81.91%

Predsjednik Verifikacionog odbora: Goran Milić