Crna Gora na mapi vinskih regiona svijeta

Da je Crna Gora odigrala glavnu ulogu u dugoj istoriji gajenja vinove loze na zapadnom Balkanu pokazuju rezultati objavljenih istraživanja.
Dugogodišnje istraživanje  pozicionira Kratošiju kao centar genetski povezanih sorti i okosnicu crnogorskog vinogradarstva, svrstavajući Crnu Goru u značajne vinogradarske regione svijeta.
Analizom više od 400 uzoraka dobijena su 144 genetska profila od kojih više od 100 odgovara gajenim sortama sto predstavlja iznenadjujuci diverzitet vinove loze za jednu od najmanjih evropskih zemalja. 
Kratošija je roditelj 20 genotipova vinove loze gajene u Crnoj Gori, otac je sorte Vranac, dok je majka sorta Duljenga čime je na najbolji način potvrđena njegova autohtonost.

Nastavak čitajte na linku
https://www.nature.com/articles/s41598-020-71918-7