Obavještenje o odlaganju skupštine akcionara

Na osnovu člana 45. Statuta “13. Jul-Plantaže”AD Podgorica i Odluke Odbora direktora  br.6463  od 01.09.2020.g.,  Odbor direktora izdaje sledeće

OBAVJEŠTENJE

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara, koja je bila zakazana za dan  04.09.2020.g (petak),  ODLAŽE SE, i utvrđuje se novi termin održavanja XIX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara za dan 25.09.2020.g.(petak), uz napomenu da se ista odlaže uslijed nemogućnosti poštovanja mjera NKT-a u cjelosti.

Evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiće se u vremenu od 9oo do 11oo časova u prostorijama “13 Jul-Plantaže”,  u Vinskom podrumu »Šipčanik« u Podgorici, uz poštovanje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za prevenciju i širenje zaraznih bolesti, ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija u zemlji.