Kompanija „13 Jul-Plantaže i izvršna direktorica Verica Maraš dobitinici su prestižnog priznanja „Oskar kvaliteta” 2019.

Kompanija „13 Jul-Plantaže“ a.d i izvršna direktorica Verica Maraš dobitinici su priznanja „Oskar kvaliteta 2019“ i „Lider poslovne izvrsnosti 2019“, koja su im dodijeljena u srijedu 20. novembra 2019. godine, u Privrednoj komori Srbije (PKS) u Beogradu, na svečanosti priređenoj povodom obilježežavanja Svjetskog dana kvaliteta i Evropske nedelje kvaliteta.

Oskar kvaliteta 2019.

Priznanje “Oskar kvaliteta 2019” za organizacije van teritorije Republike Srbije, koje dodjeljuje Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnosti (FQCE), kompanija  „13 Jul Plantaže“ dobila je u nominaciji najviše kategorije poslovne izvrsnosti – Šampion izvrsnosti 2019  , dok je izvršnoj direktorici Verici Maraš pripala  specijalna nagrada za izuzetne rezultate postignute na unapređenju strategije i poslovne politike – u nominaciji Lider poslovne izvrsnosti 2019

Nagradu „Oskar kvaliteta“ dodjeljuje žiri sastavljen od predstavnika državnih, naučnih i stručnih institucija na osnovu ocjene „Ocjenjivačkog tima“ , biranog sa liste registrovanih ocjenjivača za poslovnu izvrsnost po FQCE modelu izvrsnosti. Nagrade se dodjeljuju organizacijama koje su postigle vrhunske rezultate na razvoju i unapređenju organizacione i poslovne izvrsnosti. 

Verica Maraš, direktorica 13. Jul Plantaže

Za 24 godine, koliko se dodjeljuju ove nagrade organizacijama u Republici Srbiji i zemljama okruženja, nagrada Oskar kvaliteta – Šampion izvrsnosti dodjeljena svega 8 puta, a u 2019. godini ovu nominaciju ostvarile su dodatno dvije kompanije, uključujući i kompaniju „13 Jul Plantaže“ a.d., što predstavlja izuzetan uspjeh sistema menadžmenta kvalitetom. 

Nagrada “Oskar kvaliteta”, ustanovljena je 1994. godine. Od 1995. se dodeljuje kao nagrada za kvalitet, a od 2000. godine kao nagrada za poslovnu izvrsnost. Kreirana je po ugledu na Evropsku nagradu za poslovnu izvrsnost (EFQM).

Dobitnici 2019.