Rezultati poslovanja za prvih 9 mjeseci 2019. godine

Kompanija 13. Jul – Plantaže je na presjeku stanja poslovanja za prvih devet mjeseci tekuće godine ostvarila poslovni rezultat u skladu sa poznatim okolnostima koje su karakerisale ovu proizvodnu godinu kao i poslovni ambijent tržišta. 

Kompanija je za prvih devet mejseci 2019. godine ostvarila prihode u iznosu od 17.7 miliona €, što je 8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Jedan od osnovnih razloga smanjenja prihoda su loši vremenski uslovi koji su u značajnoj mjeri uticali na smanjenje prihode od prodaje breskve, nektarine i stonog grožđa. Naime, sve ektremne neprilike u ovoj godini pogodile su ključne fenofaze razvoja vinove loze, breskve i nektarine na Ćemovskom polju, što je direktno uticalo na ostvarene prihode.Prihod od prodaje stonog grožđa u 2019. godini je 50 % manji u odnosu na prethdonu godinu, dok je prihodi od prodaje breskve i nektarine, takođe, 50 % manji. Nepovoljne vremenske prilike odrazile su se i na prinos vinskog grožđa koji je u ovoj godini 20% manji u odnosu na prošlu. Uprkos manjim količinama, berba vinskog grožđa 2019. je veoma dobra po pitanju kvaliteta prerađenog grožđa i proizvedenog vina.

Prodajom flaširanih proizvoda na tržištu Crne Gore, ostvaren je prihod od 9.1 milion €, što je 4% više u odnosu na prethodnu godinu i 2% više od plana za 2019.god. Prodaja na domaćem tržištu bilježi najveću stopu rasta što je potvrda dobre turističke sezone s jedne strane, kao i odgovarajuće prodajne i marketinške strategije sa druge strane. Na tržištu Srbije ostvareno je 3 miliona € prihoda od prodaje flaširanih proizvoda, što je za 1%  više od prethodne godine. Ostala izvozna tržišta bilježe stabilan rast prodaje. Pomijerana dinamika realizacije ugovora sa kineskim partnerima, koja je iz trećeg kvartala pomjerena za četvrti odrazila se, takođe, na rezultat prihoda od prodaje flaširanih proizvoda na ino tržištu. Kinesko tržište je 4 po redu izvozno tržište za komapniju “ 13 Jul Plantaže” i u ukupnom prihodu od prodaje proizvoda vina i rakije učestvuje sa 16%. Prodjani rezultati ostvareni su bez prodaje na tržištu Ruske federacije, koja je u martu 2017. godine uvela zabranu uvoza vina Plantaža, čime je u momentu eliminisano drugo po veličini izvozno tržište (poslije tržišta Srbije), koje je na godišnjem nivou dosezalo izvoz u vrijednosti do 5 mil.€

Ukupni troškovi za prvih devet mjeseci tekuće godine su 8% veći u odnosu na uporedni prošlogodišnji period. Operativni troškovi kompanije porasli su zbog nastojanja da se adekvatno odgovori izazovima loših vremesnkih uslova i sačuva ovogodišnja proizvodnja, pa su samim tim u značajnoj mjeri povećani troškovi nabavke zaštitnih sredstava za vinograde, breskvu i nektarinu na Ćemovskom polju i obezbjeđivanje adekvatne radne snage. Povećani obim proizvodnje u radnoj jedinici Prerada, za prvih devet mejseci, uslovio je u značajnoj mjeri rast troškova repromaterijala i električne energije, kao posledica zanačajno većeg obima flaširanja od u odnosu na isti uporedni period u prošloj godini. Proizvodnja flaširanih proizvoda  za prvih devet mjesci je gotovo 25 % veća u odnosu na prethdonu godinu

Zbog svih gore navedenih razloga, komapnija je za prvih devet mjeseci iskazala gubitak u iznosu od 1.4 milion € .

U nastojanju da se u svim segmentima ponašamo u skladu sa principima odgovornog poslovanja, na osnovu ostvarenih rezultata za prvih devet mjeseci, kompanija je sa svojom Sindikalnom oragnizacijom potpisla sporazum o smanjenu vrijednosti koeficijenta zarada za oktobar u iznosu od 6,67%.  

Uvejreni smo da se trenutni rezultat neće odraziti na dugoročni poslovni uspjeh, odnosno razvoj kompanije i ostvarenje njenih strateških ciljeva. Samo u ovoj godini kompanija je realizovala investicije u iznosu od 4.3 miliona€. Po osnovu razlih poreza i doprinosa u državni budžet uplaćeno je preko 5 mil.€, dok se porezi i doprinosi iz reprograma poreskog potraživanja redovno plaćaju.