Održana skupština akcionara – Dobit Plantaža 2,7 miliona eura

Skupština akcionara „13.Jul-Plantaže“ je na osamnaestoj redovnoj godišnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2018. godinu. Finansijski izvještaj za 2018. godinu je pokazao ostvarenu dobit u iznosu 2,7 miliona € što je za 11% više od ostvarene dobiti u prošloj godini.Skupština je donijela Odluku da se ostvarena dobiti ne rasporedjuje, već da seopredjeljuje za razvoj.

Plantaže su uspjele da ostvare veoma dobre proizvodne rezultate i u svim segmentima proizvodnje ne samo da su ostvareni ciljevi definisani Planom i programom rada, već su u najvećem dijelu planirani rezultati premašeni, pa je u 2018. godini realizovano: 19,9 miliona kilograma vinskog grožđa (10% više od plana i 40% više u odnosu na 2017. godini), 2,1 miliona kilograma stonog grožđa (2 % više od plana), 683.000 kilograma breskve i nektarine (21% više od plana), 355.000 komada loznih kalemova (39 % više od plana), 75 tona ribe, 40 tona maslina i 6.000 litara extra djevičanskog maslinovog ulja, kao i 13,2 miliona flaširanih proizvoda vina i rakija. 

Prezentujući rezultate poslovanja u 2018. godini direktorica finansija Davorka Kodžulović, je kazala da ostvareni prihodi za 2018. godinu iznose 32,4 miliona € i za 6% su veći u odnosu na 2017. i 12% veći u odnosu na 2016. godinu, dok ostvarena dobit iznosi oko 2,7 mil € i 11% je veća u odnosu na 2017. godinu. U budžet države i lokalne uprave, po raznim osnovama, uplaćeno je 10,6 miliona €. 

Ukupni troškovi koje su Plantaže ostvarile u 2018. godini iznosili su 30,7 mil.€, što je 1% više od plana, a 2% više od ostvarenih u prethodnoj godini.U 2018. godini realizovane su investicije u vrijednosti od 4.7 mil.€, a to su: Linija za flaširanje, koja je puštena u rad 13.06.2018. godine, vrijednosti 2.6 mil.€ (bez pdv-a),prije instalacije nove linije realizovali smo investiciju adaptacije prostora flaširnice – vrijednost 400.000€ bez pdv-a, podizanje i krčenje zasada vinograda i voćnjaka u vrijednosti od 1,2 miliona, pored ovoga, realizovana su ulaganja u opremu i radove I to u vinogradarsko-voćarska“ proizvodnja u iznosu od 186.000€ i u preradu 324.000€Ove godine smo već završili i dvije infrastrukturne investicije, a to su: Kotao na biomasu vrijednosti 600 hiljada €, koji je pušten u rad početkom godine, a koji za proizvodnju toplotne energije koristi samo orezine vinove loze i breskve. Prijemna hladnjača vrijednosti 2,3 mil.€, otvorena je u maju ove godineInvesticija podizanja zasada na površini 55 ha na lokaciji Šipčanik mladi zasadi. Sastavni dio ove investicije je i izvođenje radova na novoj bunarskoj bušotini kapacieta 90 sekundnih litara. Svi ovi radovi će biti završeni do kraja ove godine, a ukupna vrijednost je 1,5 mil.€.“ – zaključuje Kodžulović.

O aktuelnom trenutku Kompanije izvršna direktorica Kompanije Verica MarašPlantaže su danas moderna, tehnološki sofisticirana vinarija koja u svom posjedu ima najveći vinograd u jednom kompleksu, impresivne površine od 2.300 hektara, sa oko 10 miliona čokota vinove loze. “Pored potencijala, investicijama smo dobili snažan tržišni upliv na više od 40 tržišta u svijetu, gdje ojačavamo naše pozicije. Rezultati poslovanja se po svim elementima kvalitativno pozitivno mijenjaju iz godine u godinu i ta činjenica ohrabruje vlasnike Plantaža na putu uspjeha kojim Kompanija sigurno ide. Godišnje se plasira između 15-16 miliona flaširanih proizvoda vina i prirodnih rakija u 43 zemlje, na gotovo svim kontinentima. Čak 60% ukupne godišnje proizvodnje realizuje se van Crne Gore, a ako se uzme u obzir turistička sezona i takozvani tihi izvoz, dolazi se do podatka da 80% godišnje proizvodnje vina Plantaža konzumiraju strani državljani. I u ovom segmentu, godinu za nama obilježili su: rast prodaje, rast strateški važnih kao i otvaranje novih tržišta za vrhunska vina Plantaža sa geografskom oznakom porijekla. Najveći rast u prethodnoj godini ostvarilo je tržište Kine od 25%, čime se Crna Gora svrstala u prvih 20 najvećih izvoznika vina u Kini. Znajući značaj i veličinu ovog tržišta, ostvareni rezultat se smatra velikim uspjehom. I pored sve većeg uvoza vina, domaće tržište je u prethodnoj godini ostvarilo rast prodaje od 5% , što je potvrda dobre prodajne i marketinške strategije.”-zaključuje Maraš. 

Skupština je donijela i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2019. godinu, po kojoj je za revizora  izabrana revizorska kuća „BDO“ DOO Podgorica.

Usvojena je i Odluka o izboru sedmočlanog Odbora direktora.U  Odbor direktora su izabrani:Prof. dr Veselin Vukotić (Rektor na Univerzitetu Donja Gorica, IRF), Prof. drBožo Mihailović(redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, IRF),Dušan Perović(Direktor PIO Fonda Crne Gore), mr.Đorđije Rajković(dugogodišnji izvršni direktor Kompanije „13. Jul Plantaže” u penziji), Anica Hajduković(tehnolog, direktor marketinga Plantaža u penziji), Sead Šahman (predstavnik Zavoda za zapošljavanje) i Samo Jovićević(direktor sektora za poslovanje sa privredom Societe Generale Banke Montenegro).

Na sjednici su donijete slijedeće odluke: