Novi projekti Plantaža u vrijednosti 4,1 milion eura

Predsjednik Vlade Crne Gore, g-din Duško Marković danas je u pratnji ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, g-dina Milutina Simovića i izvršne direktorice Plantaža, Verice Maraš svečano otvorio i pustio u rad tri velika investiciona projekta kompanije  „13. Jul-plantaže“. Svečanom otvaranju pored predstavnika Odbora direktora, na čelu sa predsjednikom prof. dr Veselinom Vukotićem, menadžmenta Plantaža i zaposlenih, prisustvovale su i druge zvanice.

U pitanju su strateški značajni projekti Plantaža: Kotao na bio masu, Hladnjača za prijem, skladištenje i manipulaciju svježeg voća, kao i novi zasadi vinograda na ukupnoj površini od 55 ha. Ukupna vrijednost investicija u moderna postrojenja i zasade koji predstavljaju najviše svjetske standarde, iznosi  4.100.000 eur.

Nove investicije i projekti Kompanije 13. Jul – Plantaže

Realizacijom ovih projekata Kompanija će u znatnoj mjeri osnažiti svoje kapacitete u primarnoj proizvodnji i optimatizovati procese rada u primarnoj preradi. Na taj način, uticaće na veću sigurnost, stabilnost i jačanje liderske pozicije kao osnove za povećanje fleksibilnosti poslovanja i odgovora na sve dinamičnije zahtjeve domaćeg i ino tržišta.

O investicionim projektima koji su danas svečano otvoreni i pušteni u rad, govorila je izvršna direktorica Plantaža, Verica Maraš i istakla poznatu činjenicu, da su Plantaže u zadnjih 10 godina u razvojne projekte investirale preko 40 miliona eura, a da su samo u prošloj godini realizovane investicije u vrijednosti od približno 5 miliona eura. Sa ponosom je istaknuto da se sa trendom rasta nastavlja i u ovoj godini i da planirana vrijednost investicija za 2019. iznosi 7.1 milion eura.

U cilju osiguravanja budućeg efikasnog poslovanja, u prerađivačke kapacitete i opremu kompanije “13 Jul-Plantaže” poslednjih 10 godina uloženo je oko 19 miliona eura. Kao društveno odgovorna kompanija, u  svrhu ostvarivanja održivog razvoja, poslednih godina Plantaže odlučno sprovode sistematske mjere u oblasti zaštite životne sredine, poboljšanju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije.   S tim u vezi, u okviru proizvodnih kapaciteta Plantaža, instaliran je Kotao na bio masu, koji kao sirovinu koristi orezine vinove loze nastale zimskom rezidbom vinograda,. Na taj način Plantaže su u potpunosti eliminisali upotrebu fosilnih goriva i smanjili emisiju štetnog CO2 za 740 tona na godišnjem nivou. Ova investicija se može smatrati i klasifikovati u ekološke projekte koji imaju “nultu stopu otpada” jer se sav nus priozvod “pepeo”, koji nastaje sagorijevanjem bio mase koristi za đubrenje vinograda i novih zasada, po principu: Proizvedi-potroši-preradi-ponovo upotrijebi – što je ujedno i najjednostavnija definicija cirkularne, odnosno „zelene” ekonomije. Snaga novog Kotla za bio masu je 2MW i dovoljna za snabdijevanje svih potrošača toplotne energije neophodnih za nesmetano funkcionisanje prerađivačkih kapaciteta.

Ovo je samo jedan u nizu projekata iz oblasti energetske efikasnosti i održivog razvoja koji će se realizovati i u narednom periodu, poštujući postulate zaštite životne sredine,i njegova ukupna vrijednost iznosi  600.000  eur bez PDV-a. U poslednjih 10 godina, Plantaže su u primarni dio proizvodnje, podizanje 700 ha vinograda i voćnjaka uložile oko 13 miliona eura. Novi zasadi vinograda, koje je Premijer danas obišao, nalaze se na lokaciji Šipčanik, ukupne površine 55 ha i do sada nijesu bili privođeni namjeni. O ovom investicionom projektu predstavnike Vlade Crne Gore upoznao je direktor Rj Vinogradarsko-voćarske proizvodnje, Dušan Kankaraš, istakavši da je riječ o najsavremenijim vinogradarskim zasadima, sa kompletnom pratećom infrastrukturom, koja je u ovom slučaju podrazumijevala izgradnju novog istražnog i eksploatacionog bunara kapaciteta 90 sekundnih litara vode, kao i postavljanje sistema za navodnjavanje kap po kap na cjelokupnoj površini. Ukupna vrijednost projekta iznosi  1. 500. 000 eur.

Plantaže nijesu ulagale samo u primarni dio proizodnje i u prerađivačke kapacitete. Poslednjih 10 godina, oko 8 miliona eura uloženo je i u građevinske radove. U 2018.godini započete su aktivnosti na projektu koji je danas svečano otvorio Premijer Marković. Sa detaljima ovog projekta vrijednog 2 miliona eura bez PDV-a, Premijera je upoznao direktor Sektora investicija, Luka Mišović, ističući da je riječ je o Hladnjači za prijem, skladištenje i manipulaciju svježeg voća kapaciteta 924 paletna mjesta, sa 7 komora, od kojih su 3 komore za brzo hlađenje i 4 za skladištenje voća. Instalacijom sortirnice, kao i stolova za stono grožđe, u sastavu Hladnjače, Plantaže će u znatnoj mjeri povećati efikasnost rada za vrijeme sezone berbe, te će klasiranje voća biti automatizovano uz povećanu mogućnost za ostvarivanje konzistentnosti kvaliteta proizvoda namijenjenog tržištima širom regiona.

Brižljivo planiranje razvoja, permanentna ulaganja, postavljanje i ostvarivanje ambicioznih ciljeva biće put kojim će Plantaže nastaviti i u narednom periodu. Poslovna politika kompanije “13.jul-Plantaže” i u ovoj godini usmjerena je na dugoročan stabilan rast i razvoj, ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i dalje jačanje vodeće pozicije koju naši proizvodi imaju na crnogorskom, tržištima zemalja regiona, kao i na međunarodnim tržištima koja imaju veliki  potencijal za rast.

.