Rušimo crveno / crnu dilemu

Kategorija: Edukacija / Vino /

Crveno je boja vina

Ukoliko ste ikada imali dilemu o tome da li je pravilno reći crveno ili crno vino, pravi odgovor je crveno jer je upravo to boja vina. Najosnovnija podjela vina je po boji na bijela crvena i roze vina odnosno ružice. 

Šta je zapravo vino? 

Fermentisani grožđani sok (šira). Proces fermentacije podrazumijeva pretvaranje šećera iz šire u alkohol, CO2 i toplotu. Taj proces se odvija pomoću kvasaca koji žive na pokožici grožđa ili se vještački uzgajaju i dodaju grožđanom soku. Da bi proces fermentacije počeo, potrebno je da kvasac dođe u dodir sa grožđanim sokom, odnosno da pokožica zrna pukne. 

Postoje i vina drugačijih stilova. Zadržavanje šećera u vinu, odnosno sprječavanje da sav šećer iz grožđanog soka prevri u alkohol, obavlja se ili odstranjivanjem kvasaca filtriranjem vina kroz specijalne guste filtere, ili doda- vrenjem čistog alkohola u vino do jačine od 15%, čime se ćelije kvasaca umrtve i fermentacija prekine. Tako dolazimo i do prve podjele, a to je podjela vina po stilovima, odnosno sadržaju šećera na suva, polusuva, poluslatka i slatka vina.