Tajna Ćemovskog polja

Ćemovsko polje – vinograd

Na tridesetak kilometara od Jadranskog mora, pored Skadarskog jezera, gotovo u nedogled pružaju se redovi čokota sa vinovom lozom, oblikujući jedan od najvećih i najljepših vinograda u Evropi – Ćemovsko polje, površine 2.300 hektara, sa oko 11.5 miliona čokota.

Vinogradi su sa jedne strane omeđeni koritom rijeke Cijevne, ponornice, koja se, tražeći svoj put ka Morači i moru, probila kroz stijene i sačinila jedan živopisni mali kanjon. U koritu Cijevne može se vidjeti i upečatljiv prijesek podloge, na kojoj leže naši vinogradi, a koja je sačinjena od slojeva različitih vrsta kamena.

Tajna Ćemovskog polja

Crnogorski vinogradarski rejon, šire posmatrano, smješten je na najjužnijem dijelu Jadranske obale, pa blizina mora, u najvećoj mjeri, određuje i mikroklimu Ćemovskog polja. Uticaj jadranske klime se do Podgorice prostire širokom dolinom rijeke Bojane.

Vinograd leži na platou čija nadmorska visina varira između svega 45 i 70 metara i koji je oivičen vijencom golih krečnjačkih brda, što ga određuje kao krašku kotlinu sa izrazito žarkim i suvim ljetom i zimom, tek nešto hladnijom nego u primorskom pojasu.

Izuzetno male količine padavina i ogroman broj sunčanih sati, upotpunjuju sliku ovog podneblja, koje možete zamisliti u bojama i zvucima vrelog ljeta. Ali, to vrelo sunce, koje, tokom ljetnjih mjeseci, prži nad Podgoricom po deset-dvanaest sati dnevno, samo je jedan od izazova sa kojim se suočava vinova loza na Ćemovskom polju. Drugi je zemljište, teško i skeletno, sačinjeno od krednog krečnjaka, prošaranog pijeskom i šljunkom, sa mnoštvom uglačanih oblutaka.

Vranac je, naravno, knjaz ove veličanstvene kneževine vina u Ćemovskom polju. On je naš vinogradarski i nacionalni ponos i u skladu s tim, (nema potrebe I za subjektom I objektom koji su isti) zauzima čak dvije trećine vinograda. Bijele sorte predvodi crnogorski krstač koji uspijeva isključivo u Crnoj Gori i nigdje drugo u svijetu, a najbolje rezultate daje upravo na Ćemovskom polju.

Deluje nevjerovatno, ali skoro čitavo Ćemovsko polje, čak 95%, bere se ručno. Tokom berbe, koja traje od avgusta do kraja septembra, ovde se više od 2.000 berača. Ponekad to zaista deluje kao scena iz nekog epskog filma.