Tenderi

27.03.2015. Zahtjev za prikupljanje ponuda: elektro materijala, alata, potrošnog i pomoćnog materijala, sredstva za farbanje i zaštitu, šarafska roba i vodovodni materijal

27.03.2015. Zahtjev za prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponudjača za nabavku polovnih paleta

30.01.2015. Obavještenje o produženju trajanja javnog poziva za sirovine