25.06.2024. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Stubobi i žice za podizanje novih zasada