Pozdravljam visok stepen razumijevanja Odbora direktora i Sindikata Kompanije

Podgorica 10.07.2021.

Povodom sastanka Odbora direktora I Sindikata Kompanije “13. – Jul Plantaže”, kao i rezultata tog sastanka, izražavam posebno zadovoljstvo što će sindikalna organizacija u narednom periodu obezbijediti nesmetan proizvodni proces. Za Kompaniju je važno što neće niko da nam smeta da radimo!

Raduje me što Odbor i Sindikat raspravljaju o elementarnim stvarima koje se inače podrazumijevaju, a sve to opet sa visokim stepenom saglasnosti.

Kao izvršni direktor, mogu samo da konstatujem da ja i menadžment nastavljamo da radimo onako kako smo i počeli, od 23.10.2020. godine, od kada sam imemovan na mjesto izvršnog direktora! Dakle, nastavljamo bezkompromisno i bezudvoričkog podilaženja bilo kome, jer sve mora da bude u isključivom interesu kompanije.

Pozdravljam i visok stepen razumijevanja koji je postignut u vezi sa neophodnim pretpostavkama za opstanak kompanije koja se nalazi u veoma složenoj situaciji, kao I najavljen plan novog Odbora direktora za sveobuhvatnu restrukturizaciju firme u skladu sa najboljim praksama i standardima u industriji.

Posebno je važno I što je Odbor direktora javno potvrdio i jasno razgraničio nadležnosti uprave i sindikalne organizacije i istakao da zahtijevi za smjenama menadžmenta ne spadaju u nadležnost Sindikata, tako da više ne očekujem od Sindikata da će zahtijevati ono što im ne pripada, a to je da traže razrješenje kompletne uprave, i zbog toga štrajkuju!

Pozdravljam i stav Odbora direktora je da će i ubuduće pažljivo uzimati u razmatranje sve inicijative koje dolaze od strane radnika, ali da ima obavezu da donosi odluke u interesu kompanije i vlasnika ,a ne u interesu pojedinaca i njihovih interesa što je očigledno dosada bio problem koji je sada uspješno razriješen!

Ovaj sastanak će omogućiti da menadžment Plantaže može bez unutrašnjeg pritiska  da pregovara sa zaposlenima, sindikatom, bankama, Poreskom upravom, kupcima, dobavljacima, lokalnim samoupravama, drzavnim organima, berzom itd.

Na ovaj nacin, Odbor direktora će biti u situaciji da vidi kompletnu sliku u kojoj se Kompanija nalazi i rjesava nagomilane probleme, jedan po jedan.

Izvršni direktor, Kompanije „13. jul Plantaže“

Miroslav Vuković