Umjesto da osudi vandalizam, Đeljošaj osuđuje one koji na njega ukazuju

Reagovanje Kompanije „13. Jul-Plantaže“ a.d. Podgorica, na javni nastup Nika Đeljošaja, predsjednika Opštine Tuzi

Podgorica, 18.03.2021. godine

U objavi pod naslovom “Vandali uništili zasade maslina kompanije 13. Jul-Plantaže” od 17.03.2021. godine, preduzeće 13. Jul-Plantaže, ukazalo je javnosti i nadležnim organima na brutalne i sve učestalije napade na imovinu preduzeća.To se u prvom redu odnosi na devastiranje zasada maslina i službenih prostorija, ali i na nastajanje divljih deponija koje, ne samo da zaprječuju ulaz na poljoprivredno dobro Plantaža, već postaju i svojevrsna prijetnja  za nastajanje neuralgičnih i ekološki rizičnih tačaka. U tu svrhu smo u tekstu precizno naveli, kako pojedinačna djela, tako i lokacije na kojima je pričinjavana šteta, a sve smo to i dokumentovali odgovarajućim fotografijama. Budući identitet vandala nije poznat, šteta je prijavljena na način da su kao izvršioci označena neimenovana lica. 

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj je reagovao na članak, na način da je saopštio niz neistina i uvreda.

Đeljošaj je, kao originalni „kovid-revolucionar“, razumio članak kao “podmetačinu” i “spin montažu”, koja je pripremljena od strane”lopovske” družine“ Plantaža, a sve sa ciljem “javnog udara” na njegovu “opštinu” i njegov “narod”. U tom cilju on je pozvao Upravu policije da procesuira predstavnike Plantaža koji su sve to “sami uradili”. 

Prije nego što zavrijedi privilegiju da legitimno upravlja drugima, Đeljošaj mora pokazati da je u stanju da samostalno upravlja svojim postupcima. U egzibicionističkoj potrebi da kaže nešto o drugima, predsjednik Opštine Tuzi je rekao mnogo toga o sebi.

Pravu Đeljošaja da odabere ekstremistički narativ o „nama“ i „drugima“, o „našem narodu“ (valjda onda postiji i tuđi narod?), odgovaraju obaveze ustanovljene Ustavom Crne Gore i zakonom koji uređuje rad lokalne samouprave. Da se zamarao ovim štivima, Đeljošaj bi znao da je teritorija građanske države Crne Gore jedna i nedjeljiva, da na toj teritoriji ne žive naši i tuđi narodi, da je crnogorski građanin suveren na cijeloj teritoriji Crne Gore, da je u vršenju svojih poslova opština dužna da obezbjedi jednaku zaštitu prava i na zakonu zasnovanih pravnih interesa lokalnog stanovništva, pravnih lica i drugih subjekata, u skladu sa zakonom.Da se pravno-politički edukovao, Đeljošaj bi znao da ne posjeduje nikakvo veće pravo na teritoriji opštine Tuzi od bilo kojeg drugog građanina Crne Gore, da opština nije politički feud na kojem bi Đeljošaj imao pravo da vlastelinski dijeli građane na „naše“ i „njihovi“ i prebrojava njihova politička ili nacionalna krvna zrnca.

Građani Tuzi su vrijedni radnici naše kompanije, ona je njihov dom baš kao što su Tuzi dom naše kompanije. Kompanija je najvredniji ekonomski resurs koji opština Tuzi posjeduje, što bi trebalo da bude značajna informacija koju bi odgovoran političar trebalo da uvaži.

U borbi sa zamišljenim protivnicima, Đeljošaj je donkihotovskim javnim nastupom diskvalifikovao sebe kao razumnog sagovornika, usljed čega će svakako trpjeti odnosi Plantaža i Opštine Tuzi. Krajem 2020. godine, u kabinetu predsjednika Opštine Tuzi, održan je sastanak uprave Plantaža i Đeljošajevog tima, kada je predstavnicima opštine prijateljski pružena ruka, ukazano na želju da se saradnja unaprijedi, da opština Tuzi treba da aktivnije učestvuje u životu kompanije, da se ubrzano rješavaju sva otvorena pitanja itd. Na pruženu ruku odgovoreno je nekoliko dana kasnije jurišom na imovinu kompanije, nezakonitom naplatom poreskog duga (prema mjeri koju je utvrdio sam Đeljošaj) i stvaranjem utiska u javnosti da kompaniji predstoji bankrot.

Uprava kompanije smatra da su nadležni državni organi Crne Gore dužni da od Nika Đeljošaja pribave informacije koje on kao građanin Crne Gore posjeduje o aktivnostima „lopovske družine“ koja je na čelu Plantaža (javnost zavrjeđuje da bude detaljno upoznata sa dokazima koje Đeljošaj prezentira istražnim organima)