NOVOSTI

Sedamnaesta redovna godišnja Skupština akcionara

Sedamnaesta redovna godišnja Skupština akcionara održana je dana 29.06.2018.godine u Vinskom podrumu „Šipčanik“.

Na sjednici Skupštine donijete su sljedeće odluke:

 • Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017.g. sa 122,260,059 glasova, odnosno 95.09%
 • Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2017.godinu sa 104,597,424 glasova, odnosno 81.36%
 • Odluka o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2017.g.sa 127,172,895 glasova, odnosno 98.92%
 • Odluka o izboru i imenovanju Društva za reviziju BDO za Revizora za 2018.g.sa 127,172,895 glasova, odnosno 98.92%
 • Odluka o izboru članova Odbora direktora

Članova Odbora direktora su:

 • dr VESELIN VUKOTIĆ sa 216,284,045 glasova, odnosno 24,26%
 • dr Božo Mihailović sa 193.279.989 glasova, odnosno 21,67 %
 • Dušan Perović sa 76,828,983 glasova, odnosno 8,62%
 • Mr Djordjije Rajković sa 55.424.932 glasova, odnosno 6,22 %
 • Anica Hajduković sa 83,935,928 glasova, odnosno 9,42%
 • Sead Šahman sa 53,820,928 glasova, odnosno 6,04%
 • Radule Raonić sa 211,859,391 glasova, odnosno 23,77%

Sekretar Društva
Vesna Dajković

Odluke Skupštine akcionara(pdf)

Comments are closed.