Prvo polugodište 2018. godine obilježili povećani prihodi Kompanije

Prema izvještajima o poslovanju, za prvih šest mjeseci 2018.godine, Kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 9,4 miliona €, koji su veći za 15% u odnosu na prethodnu godinu. Posebno se ističe rast prodaje na domaćem tržištu za 20% i iznosi 4,8 miliona €. Prihodi od prodaja flaširanih proizvoda su porasli 12%. Trend rasta ukupne prodaja je, prema svim pokazateljima, kontinuiran i nastavak  je trenda iz perioda 2015-2017. godine. Takođe, posmatrano u ovom periodu, ostvareni su ukupni troškovi ispod planiranih za 3%, a u odnosu na prošlu godinu veći su za 2%.

Na osnovu ovih bilansnih podataka, računovodstveno iskazan gubitak, ostvaren u prvoj polovini 2018. godine iznosi 3.181.755€, što je 20% manje od prošle godine. Gubitak u prvoj polovini godine, je karakterističan u poslovanju ovakvog privrednog sistema, jer su rashodi u ovom period veći od ostvarenih prihoda, iz razloga što je ovo period intezivnih ulaganja u vinogradarsko-voćarskoj proizvodnji, a rast prihoda u odnosu na ostvarene troškove prepoznatljiv je za drugi dio godine, ostvaren prodajom breskve, stonog grožđa, kao i pojačanih prihoda od prodaje flaširanih proizvoda. Tako već krajem trećeg kvartala, kada se proizvodni ciklusi u vinogradarsko-voćarskoj proizvodnji završe, bilansi se stabilizuju i ulazi se u zonu ostvarivanja pozitivnih finansijskih rezultata, dobiti odnosno profita.

Na osnovu trendova prodaje koji su veoma pozitivni, možemo konstatovati da će i ovo biti još jedna, uspješna poslovna godina Kompanije, sa pozitivnim poslovnim rezultatom.

Comments are closed.