NOVOSTI
DIMLJENA LOSOS PASTRMKA & EPOHA (September 17, 2018 9:14 am)
TART OD JABUKE & POLU SUVI VAL (September 13, 2018 5:30 am)
POSJETA DELEGACIJE SKUPŠTINE CRNE GORE (September 12, 2018 9:19 am)

SAOPŠTENJA

Sedamnaesta redovna godi...

Sedamnaesta redovna godišnja Skupština akcionara održana je dana 29.06.2018.godine u

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU 0...

Klikom na link možete preuzeti izvještaj (PDF)

SEDAMNAESTA REDOVNA GODI...

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl.list

Informacije sa Skupštine...

Šesnaesta redovna godišnja Skupština akcionara održana je dana 30.06.2017.g. u

SKUPŠTINE AKCIONARA ...

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl.list

SKUPŠTINA AKCIONARA “...

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl.list

XV REDOVNA GODIŠNJA SKUP...

XV REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JE ODRŽANA DANA 30.06.2016 G.

PETNAESTA REDOVNA GODIŠN...

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, člana 30.Statuta