Održana redovna godišnja Skupština akcionara Kompanije

Skupština akcionara „13 Jul – Plantaže“ je na  sedamnaestoj redovnoj godišnjoj sjednici, održanoj  29.06.2018. u vinskom podrumu Šipčanik, donijela Odluku o usvajanju finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2017. godinu. Finansijski izvještaj za 2017. godinu je pokazao ostvarenu dobit u iznosu 2,4 miliona eura što je za gotovo 5% veći iznos od ostvarenog u prošloj godini. Skupština je donijela i Odluku da se od ostvarene neto dobiti, za dividendu opredijeli bruto 600.000 eura, a preostali dio se opredjeljuje kao neraspoređena dobit.

Prema finansijskom izvještaju u 2017. godini Kompanija je proizvela preko 14 miliona kg vinskog grožđa, preko 2 miliona kg stonog grožđa, preko milon kg breskve, 66 tona ribe i riblje mlađi i 15.500.000 jedinica gotovih proizvoda – vina i rakija.

Prezentujući rezultate poslovanja u 2017. godini izvršna direktorica Kompanije Verica Maraš je kazala da ostvareni prihodi za 2017. godinu iznose 30,5 miliona €, i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5%. “Prihodi na domaćem tržištu u iznosu od 15,9 miliona eura veći su za 16% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje na ino tržištu u iznosu od 14,6 miliona eura su manji za 4% (što je izazvao zastoj izvoza proizvoda Plantaža u Rusiju i finansijska kriza u okviru Agrokor grupe). Ostvareni ukupni rashodi za 2017. iznose 30,2 miliona eura i veći su u odnosu na prošlu godinu za 4%. Osnovni razlog povećanja rashoda uslovila je veća proizvodnja flaširanih proizvoda od planirane (nabavka nove linije za flaširanje i potreba flaširanja litarskog programa za prvo polugođe 2018.godine). Planirane investicije za 2017. godinu iznosile su 9,3 miliona eura, od čega je ugovoreno 7.194.354 eura, za šta su obezbijeđena sredstva iz investicionih kredita. I u ovoj godini Kompanija je vodila posebnu brigu o zaposlenima, unapređenju uslova rada – zaštiti na radu, permanentnoj edukaciji zaposlenih, socijalnoj politici, jednom rječju kvalitetu života zaposlenih. Kompanija ima 658 stalno zaposlenih radnika. Prosječna neto zarada za stalno zaposlenog radnika u ovog godini iznosi 649,73€ i na prošlogodišnjem je nivou. Sa sezonskom radnom snagom, prosječan broj zaposlenih mjesečno iznosi 1.100 radnika“ – zaključila je Maraš.

Skupština je donijela i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2018. godinu, po kojoj je za revizora  izabrana revizorska kuća „BDO“ DOO Podgorica.

Na redovnoj skupštini usvojena je i Odluka o izboru sedmočlanog Odbora direktora. U  Odbor direktora su izabrani: Prof. dr Veselin Vukotić (Rektor na Univerzitetu Donja Gorica, IRF), Prof. dr Božo Mihailović (redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, IRF), Dušan Perović (Direktor PIO Fonda Crne Gore), mr. Đorđije Rajković (dugogodišnji izvršni direktor Kompanije „13. Jul Plantaže” u penziji), Anica Hajduković (tehnolog, direktor marketinga Plantaža u penziji), Sead Šahman (predstavnik Zavoda za zapošljavanje) i Radule Raonić (Izvršni direktor za Komercijalne poslove Societe Generale Banke Montenegro).

Comments are closed.