NOVOSTI
Plantaže više od polo vijeka (April 9, 2018 6:06 am)
Tajna Ćemovskog polja (April 8, 2018 6:05 am)
Naši putevi vina (April 7, 2018 6:04 am)

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA

Standardi kvaliteta u kompaniji  13. Jul – Plantaže

  • Plantaže su prve u Crnoj Gori još 1996. svoje ukupno poslovanje uskladile sa međunarodnim standardima:
  • ISO 9000 a zatim ubrzo uveli i sertifikovali,
  • ISO 9002:1999 Sertifikovan  od SGS-a,
  • ISO 9001: 2003 Sertifikovan od SGS-a,
  • HACCP : 2003   Sertifikovan od SGS-a,
  • ISO 14001: 2004 Sertifikovan od SGS-a,
  • ISO 22 000:2013 Sertifikovan od SGS –a,
  • Ove godine smo uradili resertifikaciju standarda ISO 9001-2008 i uskladili sa novim zahtjevima standarda ISO 9001:2015
  • Aktivno radimo na usklađivanju standarda ISO-14001 sa zahtjevima iz 2015, kao i uvođenju standarda 17025 i akreditaciji naše laboratorije.

Sertifikati: