PODNEBLJE

nije rona

SNAGA PODNEBLJA

Naša vina svjedoče o jedinstvenom crnogorskom podneblju, smještenom između Jadranskog mora, Skadarskog jezera i visokih planina u zaleđu, koje stvara uslove za rađanje autentičnih, raskošnih vina, neponovljivog karaktera.

Crna Gora ima oko 4.300 ha vinograda od čega je 2.310 ha u vlasništvu kompanije „13 jul-Plantaže“, lidera u proizvodnji grožđa i vina u regionu. U Crnoj Gori dominantno se gaje vinske sorte (90%), stone sorte 10%. Među sortama za proizvodnju crvenih vina (70%) dominiraju autohtone sorte vranac i kratošija (zinfandel), a introdukovane su sorte: cabernet sauvignon, merlot, syrah, grenache. Među sortama namijenjenim za proizvodnju bijelih vina (20%) dominiraju autohtone sorte krstač i žižak, a introdukovane sorte su: chardonnay, rkaciteli, sauvignon, pinot blanc. Glavne stone sorte (10%) su: cardinal (dominantno), alfonso lavalle (ribijer), muskat italia, victoria.

Klimatske, zemljišne i geografske prilike juga Crne Gore, basen Skadarskog jezera i jadranska obala čine dvije cjeline definisane kao dva regiona u kojima se gaji vinova loza:

Crnogorski basen Skadarskog jezera (subregioni: podgorički, crmnički, riječki, bjelopavlićki i katunski)

Crnogorsko primorje (subregioni: boko – kotorski, budvansko – barski, ulcinjski, grahovsko – nudolski)

  vinogradi

Oni se prostiru između 41º i 50″ i 42º 50″ sjeverne geografske dužine što se poklapa sa zonom uticaja mediteranske klime do 600 m n.v. u uzanom pojasu i do 500 m.n.v. u basenu Skadarskog jezera. Crnogorski Skadarskog jezera obuhvata basen skadarskog jezera i uzanih dolina pritoka, jezera sa pobrđem okolnih krečnjačkih masiva do oko 500 m.n.v. Ovaj region karakteriše mediteranska klima modifikovana uticajem obodnih visokih planina i ona predstavlja najznačajniji vinogradarski potencijal u Crnoj Gori.

Crnogorski vinogradarski rejon, šire posmatrano, smješten je na najjužnijem dijelu Jadranske obale, pa blizina mora, udaljenog svega tridesetak kilometara, u najvećoj mjeri određuje mikroklimu naših vinograda, jer se uticaj jadranske klime prostire dolinom rijke Bojane sve do Podgorice u čijoj blizini se i nalaze naši vinogradi na Ćemovskom polju.

Prosječna nadmorska visina vinograda na Ćemovskom polju iznosi 44.5m. Zemljište je i skeletno, sa preko 95% krečnjačkih konglomerata preostalih 5% čini fino zemljište. Količina padavina iznosi 1.600 ml vodenog taloga mjesečno. U doba vegetacije (8 mjeseci) sunce u Podgorici sija od 10-12 sati dnevno. Vinogradi Ćemovskog polja, podignuti na plitkim, skeletnim zemljištima, osunčani sa preko 2.500 sati sunca godišnje, daju grožđe vrhunskog kvaliteta sa skladnim odnosom šećera i kisjelina, koje se uz savremenu tehnologiju prerade, pretače u vrhunsko vino.

podneblje