NOVOSTI
Plantaže na 15.Beogradskom salonu vina (December 12, 2018 7:16 am)
Vino pijemo sa onima koje volimo – duža (December 7, 2018 9:58 am)
Zoran Kalezic – Kotrlja se zivot (December 7, 2018 9:55 am)
13. Sajam vina VINOcom, Zagreb (December 7, 2018 9:29 am)

Novi mandat Izvršnoj direktorici Verici Maraš

Odbor direktora Kompanije, kojim predsjedava prof. Dr. Veselin Vukotić, održan 27.03., odlučio je da Izvršnoj direktorici Verici Maraš povjeri novi mandat, na način što će produžiti njen menadžerski ugovor za novi period od pet godina.

Verica Maraš je u Kompaniji “13. Jul-Plantaže” zaposlena od 1985. godine. Punih 17 godina je obavljala funkciju finansijskog direktora, a na poziciji izvršnog direktora kompanije bila je u periodu od 2008. do 2018. godine, kada su ostvareni najbolji rezultati u istoriji kompanije (najveći realizovani prihodi, profiti, investicije…), a što se može ilustrovati podacima: proizvodnja vinskog i stonog grožđa od preko 200 mil.kg, prodaja preko 150 mil. flaša vina i prirodnih rakija, prihodi u iznosu od 320 mil. eur  (od čega je 170 mil. ezur sa ino-tržišta), dobit u iznosu od 30 mil.eur, realizovane investicije u iznosu od 35 mil.eur, dodijeljeni stambeni krediti u iznosu od 4,2 mil.eur, donacije, sponzorstva i humanitarne pomoći u iznosu od gotovo 3 mil. eur, 300 novozaposlenih lica, izmirene obaveze prema Državi, po osnovu poreza i doprinosa, u iznosu od 90 mil.eur.

Sagledavajući podatke iz poslovnih bilansa kompanije za 2017. godinu, zaključak je da je i ovu poslovnu godinu kompanija završila veoma uspješno, ostvarivši  bruto dobit u iznosi 2.426.949€, što je 5% veće od prošle godine. Posmatrajući podatke u 2017. u odnosu na 2016. godinu, prihodi u iznosu od 30,5 mil. eur su veći za 5%, od toga prihodi od prodaje 1,5%, a tu se posebno ističu prihodi sa domaćeg tržišta koji su ostvarili rast od 9%. Takođe, u okviru domaćih prihoda ostvaren je značajan rast prihoda od voća, naime, ove godine je proizvedeno i prodato  oko 1.200 tona breskve i 2.300 tona stonog grožđa, a takođe je ostvaren i rast prihoda od ribe, maloprodaje i ugostiteljskih usluga.

I berba 2017. je bila vrlo uspješna, jer je ubrano oko 14 mil.kg vinskog grožđa vrhunskog kvaliteta, koji garantuje proizvodnju velikih vina. Posmatrajući troškove i upoređujući 2017. u odnosu na 2016. godinu, ostvaren je rast od 4% i oni iznose 30,3 mil.eur. Razlog rasta ukupnih troškova je u rastu troškova materijala i energije, kao posljedica povećanja proizvodnje u odnosu na isti period prošle godine, a razlog svega navedenog je ubrzano flaširanje zbog investicije zamjene postojeće i time nabavke nove linije za flaširanje. U 2017. godini realizovano je 2,6 miliona investicija, a započete su i investicije za koje su u 2017. uplaćeni avansi i započeti radovi (linija za flaširanje, hladnjača, kotao na biomasu).

Posebno će 2017-ta ostati u pamćenju po ostvarenim svjetskim priznanjima za kvalitet vina Plantaža. U kompanijske vitrine arhivirana su čak 32 svjetska odličja sa najpriznatijih svetskih ocenjivanja kao sto su Decanter World Wine Awards, BIWC, AWC, Decanter Asia WWA, Mundus Vini… i mnoštvo ostvarenih velikih priznanja na regionalnim takmičenjima i ocjenjivanjima vina.

Comments are closed.