TENDERI

19.03.2019

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ELEKTROMATERIJALA (doc)

TABELA ELEKTROMATERIJALA (ods)


18.03.2019

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE TRAKTORA (doc)


13.03.2019

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE KAMIONA ZA PREVOZ ROBE (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE TRAKTORA (doc)


25.02.2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – VODOTOPIVIH  ĐUBRIVA (doc)

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – FOLIJARNIH ĐUBRIVA (doc)


22.02.2019

JAVNI POZIV BR. 9/2019 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (NACRT UGOVORA) (doc)

UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDA (doc)


15.02.2019

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE UREĐAJA ZA ZELENU REZIDBU, UREĐAJA ZA PRIMJENU HERBICIDA, UREĐAJA ZA LAČENJE (doc)

AMENDMENTS TO THE REQUEST FOR COLECTING THE BIDS FOR THE PROCEDURE OF PROCUREMENT OF THE SPRING PRUNING MACHINE , HERBICIDE SPRAYER, SUCKER REMOVER (doc)

AMENDMENTS  TO THE REQUEST FOR COLLECTING THE BIDS FOR PROCEDURE OF  THE PROCUREMENT OF MULCHER (doc)


14.02.2019

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE TARUPERA (doc)


13.02.2019

JAVNI POZIV BR. 6/2019 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (NACRT UGOVORA) (doc)

UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDA (doc)

* * *

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ATOMIZERA (doc)

REQUEST FOR COLLECTING  THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE ATOMIZER  (doc)


12.02.2019

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE TARUPERA (doc)

REQUEST FOR COLLECTING  THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE MULCHER (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE UREĐAJA ZA ZELENU REZIDBU, UREĐAJA ZA PRIMJENU HERBICIDA, UREĐAJA ZA LAČENJE (doc)

REQUEST FOR COLLECTING  THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE SPRING PRUNING MACHINES, HERBICIDE SPRAYER, SUCKER REMOVER (doc)


31.01.2019

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (doc)

AMENDMENTS TO THE REQUEST FOR COLLECTING THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE DRIP IRRIGATION SYSTEM (doc)


29.01.2019

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (doc)

AMENDMENTS TO THE REQUEST FOR COLLECTING THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE DRIP IRRIGATION SYSTEM (doc)


25.01.2019

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE DRIP IRRIGATION SYSTEM (doc)


16.01.2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – MINERALNO ĐUBRIVO SA SUMPOROM (doc)


09.01.2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – ZAŠTITNIH SREDSTAVA (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE BALIRKE (doc)

REQUEST FOR COLLECTING  THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE BALER (doc)


18.12.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (doc)


17.12.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE – POCINKOVANE METALNE ŽICE I POCINKOVANIH METALNIH STUBOVA (doc)

AMENDMENTS TO THE REQUEST FOR COLLECTING THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GALVANISED METALLIC WIRES AND GALVANISED METALLIC POSTS (doc)


12.12.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE POCINKOVANE METALNE ŽICE I POCINKOVANIH METALNIH STUBOVA (doc)

REQUEST FOR COLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GALVANIZED STEEL WIRE AND GALVANIZED STEEL POSTS (doc)


10.12.2018

JAVNI POZIV BR. 8/2018 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)

UGOVORO KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (NACRT UGOVORA) (doc)

UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDA (doc)


06.12.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE DRIP IRRIGATION SYSTEM (doc)


05.12.2018

JAVNI POZIV BR. 6/2018 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)

UGOVORO KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (NACRT UGOVORA) (doc)

UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDA (doc)


04.12.2018

JAVNI  POZIV BR. 3/2018  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (NACRT UGOVORA) (doc)

UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDA (doc)


28.11.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE KOMBINOVANE MAŠINE (doc)


05.11.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE IZVOĐENJE RADOVA NA BUŠENJU NOVE EKSPLOATACIONE BUŠOTINE (doc)


30.10.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK RADOVA NA BUŠENJU NOVE EKSPLOATACIONE BUŠOTINE (doc)


19.10.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PIĆA PO PARTIJAMA (doc)


17.10.2018

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI 1 (doc)

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI 2 (doc)


11.10.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RIBNJAKA MAREZA (doc)


10.10.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RIBNJAKA MAREZA (doc)


17.09.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE BARIKA (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FORTHE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GOODS-BARRIQUES(doc)


14.09.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA HRANE ZA RIBU (doc)

AMENDMENTS TO THE REQUEST FOR COLLECTING THE BIDS FOR PROCUREMENT PROCEDURE OF  THE FISH FOOD (doc)


10.09.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA  ROBA HRANE ZA RIBU(doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GOODS-FISH FOOD(doc)                                           


31.08.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RIBNJAKA MAREZA (doc)


23.08.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU-USLUGA OBEZBJEĐENJA, STRAŽARSKIH I ČUVARSKIH USLUGA (doc)


22.08.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RIBNJAKA MAREZA (doc)


16.08.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RIBNJAKA MAREZA (doc)


13.08.2018

IZMJENE ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA ULJA I MAZIVA ZA POLJOPRIVREDNJU MEHANIZACIJU (doc)


06.08.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA ULJA I MAZIVA ZA POLJOPRIVREDNJU MEHANIZACIJU (doc)


03.08.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE- USLUGA REPARACIJE OŠTEĆENIH KOMPONENATA I IZRADE REZERVNIH DJELOVA MAŠINSKOM OBRADOM (doc)


25.07.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA VUČENOG BERAČA (doc)


18.07.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-VUČENOG BERAČA (doc)


10.07.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE (ROBA) – DRVENIH ALTERNATIVA ZA KOREKCIJU VINA (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GOODS-OAK ALTERNATIVES FOR  WINE CORRECTION (doc)


29.06.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE – REZERVNIH DJELOVA ZA TRAKTORE IMT 577 (doc)


12.06.2018

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE  SREDSTAVA ZA KOREKCIJU VINA (doc)


11.06.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-KVASACA ZA FERMENTACIJU (doc)


08.06.2018

IZMJENE ZAHTJEVA ZA NABAVKU  HRANE- PRERADJEVINE OD MESA I RIBE – KONZERVE I SUHMESNATI PROIZVODI (doc)


04.06.2018

IZMJENE ZAHTJEVA ZA NABAVKU  HRANE- PRERADJEVINE OD MESA I RIBE – KONZERVE I SUHMESNATI PROIZVODI (doc)


31.05.2018

IZMJENE ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (doc)

IZMJENE ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE REZERVNIH DJELOVA ZA TRAKTOR NEW HOLLAND TN 95F (doc)


30.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE REZERVNIH DJELOVA ZA TRAKTOR NEW HOLLAND TN 95F (doc)

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDAZA NABAVKU HRANE: PRERADJEVINE OD MESA I RIBE – KONZERVE I SUHMESNATI PROIZVODI (doc)

POZIV  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR REVIZORA (doc)


28.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-ROBA SREDSTAVA ZA KOREKCIJU VINA (doc)


18.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-USLUGE ŠPEDICIJE (doc)


17.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-USLUGA PALETA po partijama (doc)


16.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE- USLUGE ZA TRANSPORT ROBE HLADNJAČAMA-novi (doc)

RJEŠENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE-USLUGE ZA TRANSPORT ROBE HLADNJAČAMA -stari (PDF)


14.05.2018

IZMJENA ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ALATA (doc)


11.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE- USLUGE ZA TRANSPORT ROBE HLADNJAČAMA (doc)


07.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE LUX GUMA (doc)


03.05.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-USLUGA ODVOZA I ODLAGANJA OPASNOG OTPADA (doc)


27.04.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – ALAT (doc)


26.04.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – GAJBE ZA VOĆE (drvene – nove) (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE LEŽAJEVA I SEMERINGA (doc)

IZMJENE ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE LEŽAJEVA I SEMERINGA (doc)


24.04.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE AKUMULATORA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE I GUMA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE REZERVNIH DJELOVA ZA TRAKTORE IMT 577 (doc)


05.04.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-ROBA FLAŠA PO PARTIJAMA (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GOODS-BOTTLES BY LOTS (doc)


13.02.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – VODOTOPIVIH  ĐUBRIVA (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT OF THE GOODS-WATER SOLUBLE FERTILISERS (doc)


01.02.2018

OBAVJEŠTENJE O PONOVNOJ-TREĆOJ JAVNOJ PRODAJI POKRETNIH STVARI PUTEM JAVNOG NADMETANJA (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE  USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA PRIJEMNE HLADNJAČE (doc)


26.01.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (doc)

REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE DRIP IRRIGATION SYSTEM (doc)

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – FOLIJARNIH ĐUBRIVA (doc)


12.01.2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – MINERALNO ĐUBRIVO SA SUMPOROM (doc)

OBAVJEŠTENJE O PONOVNOJ-DRUGOJ JAVNOJ PRODAJI POKRETNIH STVARI PUTEM JAVNOG NADMETANJA (doc)


09.01.2018

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE TRAKTORSKE PRIKOLICE (doc)

POZIVNO PISMO ZA IZBOR OPERATERA MOBILNE, FIKSNE TELEFONIJE I INTERNET PROVAJDERA ZA POTREBE “13 JUL-PLANTAŽE” A.D. PODGORICA (doc)

PRILOG 1. MOBILNA I FIKSNA TELEFONIJA (doc)

PRILOG 2. TELEKOMUNIKACIONI LINKOVI (doc)


29.12.2017

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – ZAŠTITNIH SREDSTAVA (doc)


26.12.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE POCINKOVANE MATALNE ŽICE I POCINKOVANIH METALNIH STUBOVA (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA POCINKOVANE METALNE ŽICE I POCINKOVANIH METALNIH STUBOVA (doc)

REQUEST FOR COLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GALVANIZED STEEL WIRE AND GALVANIZED STEEL POSTS (doc)

AMENDMENTS TO THE REQUEST FOR COLLECTING THE BIDS FOR THE PROCUREMENT  PROCEDURE OF THE BIDS GALVANIZED STEEL WIRE AND GALVANIZED STEEL POSTS (doc)


20.12.2017

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ PRODAJI POKRETNIH STVARI PUTEM JAVNOG NADMETANJA (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE REGENERACIJE BUNARA I IZVOĐENJE RADOVA NA PROBNOJ BUŠOTINI (doc)


14.12.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE  USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU HLADNJAČE (doc)


12.12.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA (doc)


08.12.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE UREĐAJA ZA ZELENU REZIDBU (doc)

REQUEST FOR COLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE MACHINES FOR SPRING PRUNING (doc)


06.12.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE TRAKTORSKE PRIKOLICE (doc)


17.11.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE KLIPNIH PUMPI ZA PRETAKANJE VINA (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA KLIPNIH PUMPI ZA PRETAKANJE VINA (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA KLIPNIH PUMPI ZA PRETAKANJE VINA 2 (doc)

REQUEST FOR COLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE PISTON PUMPS FOR WINE RACKING (doc)

AMENDMENTS FOR THE REQUEST FOR COLLECTION OF THE BIDS FOR THE PROCUREMENT PROCEDURE OF THE GOODS PISTON PUMPS FOR WINE RACKING (doc)


07.11.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA (doc)

RJEŠENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA (pdf)


06.11.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE  ADAPTACIJE FLAŠIRNICE (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ADAPTACIJE FLAŠIRNICE (doc)


19.10.2017

JAVNI  POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE KAMIONA ZA PREVOZ ROBE (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA KAMIONA ZA PREVOZ ROBE 1 (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA KAMIONA ZA PREVOZ ROBE 2 (doc)


17.10.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE CRPNIH POTOPNIH PUMPI (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE CRPNIH POTOPNIH PUMPI (doc)


11.10.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-USLUGA REMONTA POTOPNIH PUMPI HIDROSISTEMA i ODRŽAVANJA ELEKTROMOTORA OD 0,45 KW DO 30 KW (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA POSTUPAK NABAVKE USLUGA REMONTA POTOPNIH PUMPI I ELEKTROMOTORA (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE USLUGA REMONTA POTOPNIH PUMPI I ELEKTROMOTORA -3 (doc)

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE UZORAKA PVC KAPICA (doc)

PUBLIC INVITATION FOR SUBMISSION OF THE SAMPLES OF PVC CAPS (doc)

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE UZORAKA PLUTANIH ČEPOVA (doc)

PUBLIC INVITATION FOR SUBMISSION OF THE SAMPLES OF CORKSTOPPERS (doc)


26.09.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-RADOVA NA IZRADI I POSTAVLJANJU  TURISTIČKE SIGNALIZACIJE ZA VINOGRADE I PODRUME (doc)


22.09.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE PLINA (doc)


21.09.2017

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)


20.09.2017

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – ZATVARAČA (doc)

IZMJENE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  BROJ: 53-4484/17/1 OD 20.09.2017.GODINE  ZA

NABAVKU  ZATVARAČA ZA FLAŠU 0,187L (doc)


05.09.2017

JAVNI   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI (doc)


22.08.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE VILJUŠKARA (doc)

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA POSTUPAK NABAVKE VILJUŠKARA (doc)


17.08.2017

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – Č E P O V A  (doc)


09.08.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE – USLUGA OBEZBJEĐENJA, STRAŽARSKIH I ČUVARSKIH USLUGA (doc)


08.08.2017

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE  ELEKTROMATERIJALA  (doc)

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU VODOVODNO-KANALIZACIONOG MATERIJALA  (doc)

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA – REZERVNIH DJELOVA (doc)


30.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka sredstava za higijenu i raznog potrošnog materijala za kuhinju (PDF)


24.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka drvenih alternativa za korekciju vina (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka sredstava za korekciju i filtraciju vina (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluge pranja i peglanja (PDF)


 22.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka čepova (PDF)


16.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluge reparacije ostecenih komponenata i izrade rezervnih djelova masinskom obradom (PDF)


15.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka rezervnih djelova (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluge-remont oštećenih komponenata poljoprivredne i građevinske mehanizacije (PDF)


13.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka usluge remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanje elektromotora (PDF)


09.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih (PDF)


07.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka nafte i naftnih derivata (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka bunarskih potopnih pumpi (PDF)


03.06.2017

Nabavka usluga revizije završnog računa „13.jul-Plantaže“ ad Podgorica za 2017. godinu (PDF)


01.06.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hrane (PDF)


20.05.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka putničkih,terenskih i lakih teretnih vozila (PDF)


18.05.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka novih motornih vozila (PDF)


13.05.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hrane za ribu (PDF)


11.05.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka opreme za navodnjavanje po sistemu kap po kap (PDF)


29.04.2018

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hrane – dodaci jelima i ostalo (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kaširane kartonske ambalaže (PDF)


25.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kompjuterske opreme (PDF)


22.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka materijala za pakovanje voća (PDF)


19.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka metalnih pocinkovanih stubova i pocinkovane žice (PDF)


14.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kutija za poklon pakovanja (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga za transport robe hladnjačama (PDF)


12.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka samoljepljivih deklaracija i naljepnica (PDF)


07.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kvasaca za fermentaciju (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka gajbi za voće (drvenih, novih) (PDF)


01.04.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka čepova i zatvarača (PDF)


28.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga odvoza i odlaganja opasnog otpada (PDF)


24.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka nafte i naftnih derivata (PDF)


17.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka flaša (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka paleta (PDF)


15.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka čepova i zatvarača (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka sredstava za korekciju vina (PDF)


09.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka stajskog djubriva (PDF)


08.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka – Totalne stanice za geodetske potrebe (PDF)


03.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kartonske ambalaže (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka drvenih alternativa za korekciju vina (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka ukrasnih pvc kapica za vinske flaše (PDF)


02.03.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka Barika za odležavanje i fermentaciju vina (PDF)


25.02.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka materijala za pakovanje (PDF)


01.02.2017

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka Potrošnog materijala (PDF)


30.01.2017

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka hrane – dodaci jelima i ostalo (PDF)


30.12.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka vještačkih đubriva (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka zaštitnih sredstava iz priozvodnog programa za suzbijanje bolesti, štetočina i korova na vinovoj lozi i breskvi (PDF)


20.12.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka hladnjače za prijem i skladištenje svježeg voća (PDF)


26.11.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka dozer pumpi za đubrenje  (PDF)


17.11.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka Linije za flaširanje (PDF)


11.11.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka flaša (PDF)


05.11.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka ljepila (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka čepova (PDF)


31.10.2016

Obavještenje o javnoj nabavciNabavka usluga za transport robe kamionima na teritoriji Srbije (PDF)


17.10.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kotla na biomasu (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka dozer pumpi za đubrenje (PDF)


22.09.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga špedicije (PDF)


06.09.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka Atomizera (PDF)


31.08.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka radne obuće i zaštitne opreme (PDF)


11.08.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka ležajeva i semeringa (PDF)


10.08.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka flaša po partijama (PDF)


01.08.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka ljepila (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka reklamnih kibli i čaša po partijama (PDF)


29.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka -adaptacija enterijera u poslovnim objektima Wine shop, Restoran Jezero i vinski podrum Šipčanik po partijama (PDF)


27.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka -usluga hotelskog smještaja (PDF)


26.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka Reklamnih košulja, kecelja i majica (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka akumulatora i guma po partijama  (PDF)


22.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga za transport grožđa kamionima (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka robe – plin (PDF)


19.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka traktora (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka radova – Adaptacija poslovnih objekata – „Wine shop“ – Vranjina; restoran „Jezero“; vinarski podrum  „Šipčanik“ (PDF)


05.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka Alata (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka HTZ opreme (PDF)


04.07.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka atomizera (PDF)


30.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kancelariskog materijala po partijama (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka uređaja za kompenzovanje reaktivne električne energije (PDF)


29.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka pokretnog čipera sa grajferom (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka pića i kafe (PDF)


27.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka paleta po partijama (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga za transport grožđa kamionima (PDF)


24.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka sredstava za higijenu-potrošna sredstva za dispanzere (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hrane za konje i hrane za pse (PDF)


22.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka reklamnih kibli i čaša (PDF)


20.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka cijevi i prirubnickih setova za potisni cjevovod bunarske potopne pumpe (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka ulja i maziva (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka sopingom-usluge revizije Glavnog projekta za izgradnju hladnjače (PDF)


17.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka bunarskih potopnih pumpi za sistem navodnjavanja (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka vinčane robe, navrtke, podlosci, ležajevi i semerinzi  (PDF)


10.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka reklamnog štampanog materijala – kataloga, flajera i kesa, po partijama (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga hotelskog smještaja (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka kutija za poklon pakovanja i luksuznih pakovanja za premijum vina (PDF)


07.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga punjenja vina (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga obezbjeđenja, stražarskih i čuvarskih usluga (PDF)


06.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka elektromaterijala (PDF)


02.06.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga revizija završnog računa „13 Jul-Plantaže“ a.d. Podgorica za 2016. (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka rezervnih djelova za traktor NEW HOLLAND TN 95F (PDF)


31.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka guma za poljoprivrednu mehanizaciju i auto guma (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka reklamnih košulja, kecelja i majica (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga angažovanja agencije za korporativne komunikacije (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka korišćenih autobusa za prevoz radnika (PDF)


27.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka materijala za pakovanje (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hemikalija za laboratorijske analize (PDF)


26.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hrane po partijama – morska riba i plodovi mora (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka enoloških sredstava i sredstava za filtraciju (PDF)


25.05.2016

Obavještenje o javnoj Nabavci-nabavka rezervnih djelova za traktore IMT 577 (PDF)


24.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga špedicije (PDF)


19.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka reklamnog štampanog materijala – kataloga, flajera i kesa (PDF)


17.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga za transport robe hladnjačama (PDF)


16.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga angažovanja viljuškara, dizalica, grajfer vozila, autokorpi i niskoprofilnih prikolica (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga reparacije oštećenih komponenata i izrade rezervnih djelova mašinskom obradom (PDF)


11.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka čepova (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka flaša (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozila (PDF)


09.05.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga za transport robe kamionima na teritoriji Srbije (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka uredjaja za kompezovanje reaktivne elektricne energije (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka etiketa (izvozni program) (PDF)


28.04.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka rezervnih djelova (PDF)


25.04.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka gajbi za voće (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka etiketa, po partijama (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka hrane za ribu (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga pranja i peglanja (PDF)


21.04.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka sredstava za higijenu (PDF)


13.04.2016

Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka svježe ribe, slatkovodne iz Skadarskog jezera. (PDF)


12.04.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka opreme za navodnjavanje (PDF)


06.04.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka usluga remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanja elektromotora od 0,45kw do 30kw po partijama (PDF)


31.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-Nabavka ukrasnih pvc kapica za vinske flaše (PDF)


30.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga angažovanja viljuškara, dizalica, grajfer vozila, autokorpi i niskoprofilnih prikolica (PDF)


29.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka hrane za konje i hrane za pse (PDF)


24.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga reparacije ostećenih komponenata i izrade rezervnih djelova mašinskom obradom i usluga mašinske obrade sklopova motora i generalnog remonta motora SUS (PDF)


23.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozila (PDF)


17.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci – nabavka usluga registracije službenih vozila (PDF)


16.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci-nabavka usluga remonta oštećenih komponenata poljoprivredne i građevinske mehanizacije (PDF)


16.03.2016

Obavještenje o javnoj nabavci – nabavka kartonske ambalaže (PDF)

Obavještenje o javnoj nabavci – nabavka usluga transporta robe kamionima (PDF)


08.03.2016

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke  otvorenim postupkom za nabavku metalnih pocinkovanih stubova i pocinkovane žice, po partijama (PDF)


07.03.2016

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke  otvorenim postupkom za nabavku čepova (PDF)


04.03.2016

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke  otvorenim postupkom za nabavku hrane, po partijama (PDF)

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke  otvorenim postupkom za nabavku hrane za ribu (PDF)

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke  otvorenim postupkom za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih (PDF)


02.03.2016

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke  otvorenim postupkom za nabavku nafte i naftnih derivata (PDF)


24.02.2016

Javno nadmetanje u postupku javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku vještačkih vodotopivih đubriva (PDF)

Javno nadmetanje u postupku javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku – usluge izrade glavnog projekta za izgradnju hladnjače (PDF)


31.12.2015

Prvilnik za postupanje “13 Jul-Plantaže” a.d Podgorica prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom (PDF)


30.12.2015

Javno nadmetanje u postupku javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku zaštitnih sredstava (PDF)


30.12.2015

Javno nadmetanje u postupku javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku vještačkih đubriva (PDF)


23.12.2015

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti (PDF)


03.06.2015

Zahtjev za čepove i PVC kapice 2015.g (PDF)

Request for the collection of offers for closures and PVC caps, Engl 2015 (PDF)


30.04.2015

Zahtjev za nabavku ambalaže_2015 (PDF)


29.04.2015

Zahtjev za nabavku ambalaže 2015.g. (PDF)

Zahtjev za priv.društva za obez. i zaštitu 2015.g. (PDF)


17.04.2015

Zahtjev za hranu 2015.g (PDF)

Zahtjev za kancelarijski materijal 2015.g. (PDF)


16.04.2015

Zahtjev za hranu 2015.g (PDF)

Zahtjev za kancelarijski materijal 2015.g. (PDF)


03.04.2015

Pojašnjenje u vezi šarafske robe 2015.g. (PDF)


26.03.2015

Zahtjev za elektro, vodovodni i potrošni materijal 2015.g. (PDF)

Zahtjev za ležjeve, ulje, gume, akumulatori 2015.g (PDF)

Zahtjev za rezervne djelove 2015.g. (PDF)

Zahtjev za palete 2015.g. (PDF)


30.01.2015

Obavještenje o produženju trajanja Javnog poziva za sirovine (PDF)


23.01.2015

Zahtjev za špediciju 2015.g. (PDF)


21.01.2015

Javni poziv za prodaju sirovina za preradu 2015.g.nov (PDF)

Request for submission of the offers for the purchase of glass bottles 2015 (PDF)

Zahtjev za nabavku boca jan 2015 (PDF)


19.01.2015

Javni poziv, Plantaže (PDF)