ODBOR DIREKTORA

PROF. DR VESELIN VUKOTIĆPROF. DR VESELIN VUKOTIĆ, predsjednik

Rektor na Univerzitetu Donja Gorica

 

 

 

ZARIJA FRANOVIĆ, član

(IRF)

 

 

 

DUŠAN PEROVIĆDUŠAN PEROVIĆ, član

Direktor Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

 

 

 

blagotaBLAGOTA RADULOVIĆ, član

Generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanja

 

 

 

VUKICA JELIĆVUKICA JELIĆ, član

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

 

 

raduleRADULE RAONIĆ, član

Izvršni direktor za komercijalne poslove Societe Generale Banke Montenegro

 

 

 

ANICA HAJDUKOVIĆ , član

tehnolog, direktor marketinga Plantaža u penziji