ODBOR DIREKTORA

PROF. DR VESELIN VUKOTIĆPROF. DR VESELIN VUKOTIĆ, predsjednik

Rektor na Univerzitetu Donja Gorica

 

 

 

bozoPROF. DR BOŽO MIHAILOVIĆ, član

redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, IRF

 

 

 

DUŠAN PEROVIĆDUŠAN PEROVIĆ, član

Direktor Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

 

 

 

slika_bgMR. ĐORĐIJE RAJKOVIĆ, član

dugogodišnji izvršni direktor Kompanije „13. Jul Plantaže” u penziji

 

 

 

radovanDOC. DR RADOVAN ORLANDIĆ, član

Izvršni direktor ad Marina Bar i profesor na Pomorskom fakultetu

 

 

 

raduleRADULE RAONIĆ, član

Izvršni direktor za Komercijalne poslove Societe Generale Banke Montenegro

 

 

 

ANICA HAJDUKOVIĆ , član

tehnolog, direktor marketinga Plantaža u penziji