MENADŽMENT


Verica Maraš

Verica Maraš, dipl.ecc

IZVRŠNA DIREKTORICA

Kontakt: verica.maras@plantaze.com

 


Veselin DjurišićVeselin Đurišić,

DIREKTOR PRODAJE I MARKETINGA

veselin.djurisic@plantaze.com

 


Stojanka AsanovićStojanka Asanović, dipl.ecc

DIREKTORICA SEKTORA ZA OPŠTE I PRAVNE  POSLOVE

stojanka.asanovic@plantaze.com

 


Vesna DajkovićVesna Dajković, dilp.prav.

SEKRETAR DRUŠTVA

plantazekvalitet@t-com.me

 


dr Vesna Marašdr Vesna Maraš

DIREKTORICA SEKTORA RAZVOJA I INVESTICIJA

vesnam@t-com.me

 


Vesna Đurišić-VujičićVesna Đurišić-Vujičić, dipl.ecc

DIREKTORICA SEKTORA NABAVKE I LOGISTIKE

vesna.djurisic@plantaze.com

 


Biljana KneževićBiljana Knežević

DIREKTORICA KONTROLE KVALITETA

biljana.knezevic@plantaze.com

 


Dušan KankarašDušan Kankaraš, dipl.ing

DIREKTOR VINOGRADARSKO-VOĆARSKE PROIZVODNJE

dusan.kankaras@plantaze.com

 


bojanBojan Gašović

DIREKTOR PRERADE GROŽĐA I PROIZVODNJE VINA I JAKIH PIĆA

bojan.gasovic@plantaze.com

 


mr Luka Mišović

DIREKTOR SEKTORA INVESTICIJA

luka.misovic@plantaze.com

 


Nevenka KavarićNevenka Kavarić

DIREKTORICA TEHNIČKOG SERVISA

nevenka.kavaric@plantaze.com

 


Davorka Kodžulović, mr.ecc

DIREKTORICA FINANSIJA

davorka.kodzulovic@plantaze.com