DJELATNOSTI

Vinarstvo

Postoje mnogi faktori koji utiču na stvaranje vrhunskih vina: zemljište, klima, sorta , pozicija vinograda, rukovanje grožđem, berba, i tako dalje – lista je prilično duga… Na svakom koraku ovog procesa posvećena je velika pažnja detaljima. U rađanju naših vina, pored vinograda podrumi igraju esencijalnu ulogu kako tokom berbe, tako i nakon nje. Taj zdravi i specifični balans izmađu čovjeka i prirode najviše dolazi do izražaja upravo u podrumu. Tim vinara je sastavljen od vrlo posvećenih ljudi sa dugogodišnjim iskustvom. Njihov talenat osigurava da je vino koje pijete istinska refleksija sorte i podneblja sa kojeg grožđe dolazi.

Vinarstvo nije ograničeno na primanje grožđa i njegovo pretvaranje u vino, što se radi sa velikom pažnjom i posvećenošću – to je holistički process koji sadrži sve faze: od vinogrda do konačnog flaširanja. Počinje od bliske saradnje sa vinogradarima kako bi se osiguralo da se svaka sorta gaji na odgovarajućem mikrolokalitetu našeg vinograda, što rezultira dobijanjem grožđa upravo onih karakteristika i kvaliteta potrebnih za kreiranje stila vina koji želimo.

DSC_5356i-300x195

Plantaze

podrum

Svi podrumi su projektovani po najvišim tehnološkim standardima. Precizno definisani i kontrolisani uslovi prerade grožđa, proizvodnje i njege vina, osnova su za očuvanje i razvoj kvaliteta naših vina.

Plantaže imaju i program za konstantnu modernizaciju kroz investicije, kao i plan za redovno obnavljanje drvenih sudova i barrique buradi koja služe za proizvodnju posebnog vina, vrhunskog kvaliteta.

Vinogradarstvo

Blagodareći izvanrednom podneblju, sastavu tla i povoljnom položaju, u vinogradima se uspješno gaje domaće (autohtone) i druge poznate svjetske sorte. Po svom položaju i značaju za gajenje vinove loze i proizvodnju grožđa izdvajaju se pojas i basen Skadarskog jezera. Najveći i najljepši vinograd u Evropi, Ćemovsko polje, prostire se na površini od 2310 hektara, sa 11 miliona čokota.

Crnogorski vinogradarski rejon šire posmatrano, čini najjužniji dio Jadranske obale pa za vina spravljena od crne sorte grožđa Vranac možemo reći da su specifična južnjačka vina. Ova vina odlikuju se punoćom, bogata su bojenim materijama i specifična su po svojim vinskim aromama.

Prosječna nadmorska visina vinograda zvanično iznosi 44,5 m, s’tim što se prema Skadarskom jezeru spušta prema 40, a prema gradu Podgorici penje i do 70m. Zemljište je teško i skeletno, sa preko 95% krečnjačkih konglomerata, a samo preostalih 5% čini fino zemljište. Količina padavina iznosi 1600 ml vodenog taloga mjesečno. U doba vegetacije (8 mjeseci) sunce u Podgorici sija od 10-12 sati dnevno.

vin3

vin2

TAJNA ĆEMOVSKOG POLJA 7

U većem dijelu vinograda (oko 94%) berba se obavlja ručno. Sa oko 2000 radnika u vrijeme berbe, Plantaže uspjesno koordiniraju berbu, rukovodeći se jedinim prioritetom – obezbijediti kvalitetnu sirovinu za svoja vrhunska vina.

Na Ćemovskom polju nalaze se 23 bunara snage 90 l/sec., a sezona navodnjavanja traje 2,5 mjeseca.

Ispod Ćemovskog polja nalazi se izvor pitke vode odličnog kvaliteta. Irigacija je riješena za cijeli vinograd, od čega najveći dio čini sistem kap po kap“.

Autohtoni sortiment ovog područja, zahvaljujući ambijentalnim i agrotehničkim uslovima, koji su omogućili potpuno ispoljavanje potencijalnih mogućnosti sorti, stvorio je osnovu za proizvodnju grožđa karakterističnog sastava i osobina koje daju pečat i osobinama vina i njihovom kvalitetu. Od autohtonih crnogorskih sorti najinteresantnije i najpoznatije su crna sorta Vranac i bijela sorta Krstač.

Proizvodnja loznih kalemova

djelatnosti1

maticnjak 3 (1024x576)

maticnjak 1 (1024x576)

Radi očuvanja autohtonih sorti vinove loze, usvojili smo najnoviju tehnologiju prozvodnje loznih kalemova na podlogama koje odgovaraju vinogradarskim terenima Ćemovskog polja i Crne Gore. Zahvaljujući površini od 40 ha matičnjaka loznih podloga, uspijevamo obezbijediti dovoljnu godišnju proizvodnju za obnavljanje našeg vinograda, a posebno starih zasada pod autohtonim sortama.

Zasad breskve

breskva 3 (1024x576)

breskva 6 (1024x576)

breskva 1 (1024x576)

Zasad breskve se prostire na površini oko 85 ha sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1200 tona. Sorte breskve su različitog perioda sazrijevanja, tako da su potrebe tržišta na koje se plasira breskva u potpunosti zadovoljene. Zahvaljujući povoljnim agrotehničkim uslovima na Ćemovskom polju, Podgoričkog subregiona, najranije sorte sazrijevaju najmanje 10 – 15 dana ranije nego u drugim krajevima.

Ribnjak

Prepoznatljivost robne marke Plantaže uticala je da tržište ima veliko interesovanje i za druge proizvode naše kompanije, pored vina i lozove rakije. Tako, ribnjak na Marezi površine 6 hiljada kvadratnih metara godišnje proizvede i proda oko 100 tona kalifornijske pastrmke. Potrošači širom Crne Gore, kao i mnogobrojni turisti dobro pamte kvalitet ribe koji dolazi iz naše kompanije. Ribnjak nastao 1957. godine nalazi se u neposrednoj blizini izvora pitke vode “Mareza”, sa kojeg se isključivo napaja vodom.

ribnjak 1 (1024x576)

ribnjak 2 (1024x576)

ribnjak

Ovaj kriterijum, izvanredna hemijska i fizička svojsva vode kao i ekološka pogodnost, kontrolisana hrana za ribu, od najpoznatijih evropskih proizvođača čine preduslove za gajenje pastrmke vrhunskog kvaliteta. Zbog duge tradicije ovog ribnjaka, osim ribe za krajnju potrošnju, tržištu nudimo i pastrmku za poribljavanje rijeka i jezera, kao i snabdijevanje ribljom mlađi mnogih ribnjaka u zemljama regiona, uz osposobljavanje stručnih kadrova za vođenje sličnih objekata.

Poseban kuriozitet predstavlja lokacija ribnjaka koji se nalazi u u neposrednoj blizini restorana “Mareza”, u kojem naši gosti svakodnevno uživaju u specijalitetima pripremljenim od uvijek svježe pastrmke.

Kažu da riba najbolje pliva u vinu, a mi smo se pobrinuli da Vam ponudimo i jedno i drugo pod okriljem “Plantaža”.

Restorani

Kompanija „13. Jul – Plantaže“ poseduje dva restorana, „Jezero“ i „Marezu“, u blizini Podgorice, koji su zasnovani na autentičnoj crnogorskoj kuhinji, odnosno kuhinji podneblja, koja u sebi sažima i more i planine i prelepo Skadarsko jezero u blizini Podgorice.

restorani

vlcsnap-2013-11-20-18h06m56s131

restorani 1 (1024x576)

Restoran „Mareza“

Mareški put bb, 5 km od Podgorice prema Marezi,
telefon: +382 20 511 031
Radno vrijeme:
svakog dana osim ponedjeljka od 10 do 24 h.

Restoran „Jezero“

pored magistralnog puta Podgorica-Petrovac,
telefon: +382 20 879 106
Radno vrijeme:
svakog dana od 9 do 23 h.

Maloprodaja

maloprodaja3 (1024x576)

maloprodaja 2 (1024x576)

maloprodaja (1024x576)

Wine Shop

Adresa: na putu Podgorica-Virpazar
pored restorana Jezero
Radno vrijeme:
Ljetnje radno vrijeme: od 09-20h
Zimsko radno vrijeme: od 09-17h
Telefon: +382 63 200 203

Prodavnica vina i lozove rakije u upravnoj zgradi kompanije 13. jul-Plantaže

Adresa: Put Radomira Ivanovića 2
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07 do 15 sati

Diskont 01

Adresa: Bulevar Save Kovačevića 127
Telefon: +382 20 623 021
Radno vrijeme:
svakog dana osim nedjelje od 7 do 20 h

Diskont 02

Adresa: Cvijetin brijeg bb
Telefon: +382 20 656 170
Radno vrijeme:
svakog dana osim nedjelje
od 7-18 h

Diskont “Bulevar Svetog petra Cetinjskog”

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinskog 64
Telefon: +382 20 225 324
Radno vrijeme:
svakog dana osim nedjelje od 7 do 20 h

Diskont “Vranac”

Adresa: Bracana Bracanovića 34
Telefon: +382 20 647 643
Radno vrijeme:
svakog dana osim nedjelje od 7 do 20 h