NOVOSTI
VINSKA FEŠTA U PODGORICI (September 18, 2017 12:00 pm)
ZLATNE MEDALJE ZA VINA PLANTAŽA (September 15, 2017 12:48 pm)
Već uposleno 637 sezonaca (August 4, 2017 10:58 am)
Informacije sa Skupštine 30.06.2017 (July 4, 2017 10:24 am)

Informacije sa Skupštine 30.06.2017

Šesnaesta redovna godišnja Skupština akcionara održana je dana 30.06.2017.g. u Vinskom podrumu „Šipčanik“.

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem o poslovanju za 2016. g.,
– Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2016.godinu.
– Odluka o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2016.g.
– Odluka o izboru i imenovanju Društva za reviziju BDO za Revizora za 2017.g.,
– Odluka o izboru članova direktora
– Odluka o utvrdjivanju politike naknada i o naknadama članova Odbora direktora

Odluke Skupštine (PDF)

Sekretar  Društva
Vesna Dajković

Comments are closed.