Informacija Kompanije »13 Jul-Plantaže« povodom zabrane izvoza vina u Rusiju

Proizvodi Plantaža ispravni i bezbjedni za potrošače

Kompanija “13 Jul – Plantaže” je krajem februara 2017. godine dobila obavještenje od državnog organa Ruske Federacije, nadležnog za kontrolno-inspekcijske poslove u oblasti trgovine i zaštite prava potrošača: “Rospotrebnadzor“ da njena vina, odnosno serije određenih vrsta vina, koja su uzorkovali  (kako navode, na osnovu anonimno dostavljene prijave) imaju povišen nivo – veći od dozvoljenog – pesticida metalaksila i čestica plastike diphtalata i da je zbog toga, kako su naveli, takvo vino štetno i neispravno, te da će isto  morati da se povuče sa ruskog tržišta.

Nakon toga, postupajući državni organ je svim trgovinskim lancima uputio pismo savjetodavnog karaktera, kojim je izrazio mogućnost i sumnju da je vino Plantaža štetno po zdravlje i da na osnovu te informacije, svaki trgovinski lanac samostalno razmotri opciju njegovog povlačenja sa svojih prodajnih polica. Na takvo obavještenje većina trgovinskih lanaca nije reagovala u smislu preduzimanja konkretnih aktivnosti povlačenja ovih proizvoda, ali su saopštili da će, u slučaju da ponovo dobiju pismo iste sadržine, biti primorani da predmetna vina definitivno povuku iz prodaje. U međuvremenu, nekoliko manjih trgovinskih lanaca je, do okončanja pokrenutog postupka, povuklo ova vina sa svojih prodajnih polica.

Odmah nakon toga, Plantaže su poslale aktuelne kontra – uzorke ovih vina (lot-ova), uzetih direktno sa prodajnih polica trgovinskih lanaca u Rusiji, u laboratorije: Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) iz Podgorice, SP Laboratorija AD Bečej-Vršac iz Srbije (akreditovana laboratorija) i španskog instituta Laboratorios Excell Iberica S.L. iz čuvene vinske pokrajne Riohe, koja je nezavisna laboratorija Evropske unije. Sve analize navedenih laboratorija su pokazale da su u ispitivanim vinima utvrđene dozvoljene vrijednosti svih navodno pronađenih sastojaka, a određeni parametari da su čak i do 100 puta manji u odnosu na ono što je bio zvaničan nalaz ruske državne institucije. O tome smo bez odlaganja obavijetili sve naše kupce i druge subjekte od značaja za održanje postojeće i buduće prodaje naših vina i odbranu naših ugroženih poslovnih pozicija i decenijama izgrađivanog brenda i  ugleda.

Plantaže su, u dogovoru sa svojim distributerom za rusko tržište, angažovale advokatski tim u Moskvi koji je podnio žalbu na  nalaze utvrđene povodom predmetnog postupka kontrole pokrenutog od strane navedenog nadležnog državnog organa i istovremeno kod nadležnog suda pokrenuli postupak u kome je, već na prvom održanom ročištu – prilikom formiranja procesne građe – donijeta odluka da se izvrši i ‚‚super-analiza“, i to u nekoliko nezavisnih laboratorija koje će biti konkretno određene na narednom ročištu zakazanom za kraj maja ove godine.

Povodom odluke navedenog državnog organa nadležnog za poslove zaštite prava potrošača (Rospotrebnadzor) da zabrani uvoz vina Kompanije »13 Jul-Plantaže« – koja je danas, 26.04.2017. godine jednostrano, naprasno i bez ikakve prethodne najave objavljena na njihovom zvaničnom sajtu – obavještavamo javnost da je ova odluka direktno i neopravdano usmjerena ka ugrožavanju našeg kompanijskog poslovnog interesa, ne samo na ovom već i na drugim našim tržištima.

U ovom saopštenju iznijete su grube neistine, a to se prvenstveno odnosi na njihovo tvrđenje da, bez obzira na njihova upozorenja, naša kompanija „do danas nije predstavila informacije da je eliminisao kršenje zahtjeva u oblasti zaštite prava potrošača i osiguranju bezbjednosti alkoholnih proizvoda koji se uvoze u Rusku Federaciju“.

Naime, poznato je da Kompanija „13 Jul-Plantaže“ u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije došla u ovakvu situaciju, niti je  imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu, a danas izvozi vina u čak 42 države svijeta, pa je začudno da nijedna od tih država nije „razotkrila“ slične neispravnosti naših proizvoda.

Sa stanovišta i logike i pravne nauke, zabrinjava činjenica da je nadležni „Rospotrebnadzor“ donio odluku o zabrani uvoza prije nego se završio sudski postupak koji su Plantaže i njen distributer u Rusiji pokrenuli pred Moskovskim arbitražnim Sudom, pred kojim je naredno ročište zakazano za kraj maja ove godine.

Na ovom ročištu bi trebala biti prezentovana analiza nezavisnih laboratorijskih instituta i donesena sudska odluka o ovom slučaju.

Iako smo sigurni da ni jedna analiza ne može pokazati ono čega nema u našim proizvodima koji tradicionalno na ruskom a i mnogim drugim tržištima, uživaju povjerenje potrošača, prirodno bi bilo da je Rospotrebnadzor odložio ovakvu svoju proizvoljnu odluku do okončanja pokrenutog sudskog postupka.

Imajući u vidu navedeno, ne preostaje nam ništa drugo do da se pitamo koji su to suštinski motivi za donošenje ovakve odluke nadležnog državnog organa (Rospotrebnadzor), jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu i njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.

Sve u svemu, ovim nelogičnim postupkom prejudicira se odluka nadležnih sudskih organa i pričinjava nesumnjiva, nemjerljiva i nenamirljiva šteta Kompaniji „13. Jul-Plantaže“, kako na ovom tako i na drugim tržištima.

Zbog interesa naših potrošača sa velikom tradicijom, imamo obavezu, da na samom kraju, saopštimo i posebno istaknemo činjenicu da je Kompanija „13. Jul- Plantaže“ od svog nastanka pa sve do danas – a to je više od pola vijeka – uvijek i prvenstveno insistirala na kvalitetu svojih proizvoda.

U tom smislu, podvlačimo da smo prva kompanija u svojoj branši i jedina u regionu koja je svoje poslovanje još 1996. godine uskladila sa međunarodnim standardima serije ISO i da je kvalitetan i za potrošače bezbjedan proizvod oduvijek bio prioritet naše proizvodnje.

Na uvid zainteresovanoj javnosti možemo da dostavimo urađene hemijske analize nezavisnih i akreditovanih laboratorija, zapisnik sa održanog sudskog ročišta, kao i pisanu korespodenciju sa nadležnim državnim organom (Rospotrebnadzor).

Na kraju, molimo naše cijenjene potrošače, kako u Rusiji, tako i širom svijeta, da uprkos ovakvim neosnovanim napadima i neistinama, imaju i dalje nepoljuljanu vjeru u kvalitet i ispravnost naših proizvoda, kao što su je i imali do sada.

Comments are closed.